Kukkonia, Farský kostol svätého Jakuba Staršieho, Vrakúň

Realizácia oltára s pódiom a ambóny v kostole Sv. Jakuba Staršieho v obci Vrakúň. Návrh a výrobný proces mal na starosti náš Creative CEO Mgr.Antal Jerábek. Dokonale využil potenciál najmodernejších technológií, ktorý pretavil do barokového tvaroslovia a nechal tak vyznieť génius locci interiéru kostola.

1

Vizualizácia je prvým a najdôležitejším krokom projektu pre najlepší výsledok.

Plagaty

2

3

4

5

Autoportrét umelca (2020)

6

Tento projekt financoval občianske združenie Kukkónia.