Redizajn oltáru DAC

Oltár z kaplnky MOL aréna sme reštaurovali u nás v dielni, v roku 2020. Pri analyzovaní problémov, ktorými boli praskanie a olupovanie farby, sme dospeli k záveru, že pôvodný výber materiálov bol nevhodný.

1

Počas reštaurovania sme dostali povolenie do zásahu pôvodnej koncepcie oltára. Doplnili sme ho jemnými detailmi na pilieroch a logom predchádzajúcej éry futbalového tímu.

DAC-GIF23456

Kaplnka sa nachádza na pravej strane portálu MOL arény za sklenenou stenou pri ktorej sa pred zápasom hráči modlia za úspech.

7

Harjá DAC!